Nacházení rovnovážného stavu.


Metodická pomůcka.


Předvádějí naši figuranti:
Naplnění štamprlí Štrngnutie Záklon
Pro větší názornost můžete kliknout na obrázky

Tyto tři základní kroky je možné opakovat podle potřeby i vícekrát za sebou a to i několikrát denně, dokud se organismus nedostane opět do rovnovážného stavu. Pozor však na překmit v opačné půlvlně!

Velmi záludná může být situace, nazvaná jako "Rozfázované pivo".
Představme si modelovou situaci:
Občan A je usazen v oblíbeném hostinci a právě má upitou polovinu svého piva Pn(A), kde "n" značí kladné celé číslo, odpovídající počtu vypitých piv občanem A od příchodu. V tomto kritickém okamžiku se však do restaurantu dostaví občan B, dobrý známý a kamarád občana A, a protože je restaurant vyhlášen rychlou obsluhou, je před našeho občana B střelhbitě hostinským postaveno pivo P1(B). Občané A a B si na vzájemné setkání připijí a výsledkem je, že občan A má sklenici prázdnou a občan B zpoloviny plnou. Neprodleně se dostaví hostinský a postaví před občana A plný půllitr piva Pn+1(A). V tomto okamžiku si opět oba občané připijí. Tušeným výsledkem je, že se poměr prázdných a polovypitých sklenic vyměnil. Občan B obdrží pivo P2(B) a opět si připijí. Po několika těchto cyklech je jasné, co znamená pojem "Rozfázované pivo" a jaké jsou jeho zřejmé důsledky, a to zejména, pokud si oba občané v dobré víře jen tak odskočili "na jedno" a v tom smyslu informovali své drahé polovičky...

U některých jedinců byl též pozorován častý jev "Kladná zpětná vazba".