První slezsko-východopruská lihová pohorská jednota

"Čirá radost"

Hlava I - Účel

Účelem jest nacházeti rovnováhy těla a duše, její nalezení však není cílem. Neklade si za cíl působiti výchovně.

Hlava II - Členství

Členství vzniká a zaniká z prosté vůle člena, nebo jeho okolí, nebo samo z neznámých příčin a za nejasných okolností (může se přihodit, že subjekt se stal členem, aniž o tom ví...). Preambule: Může-li v právním státě vzniknout povinnost plnit ze subjektu, aniž by byla reálná existence subjektu samého (TV/R poplatky)

Hlava III - Ostatní

Pokřik bojový: "Do dna!"- na území státu Česko a EU "Hoch meine Liebe...!"*) na území států EU a státu Česka "Na EX !" nebo kombinací již uvedených na území ostatním, nejasném, nebo těžce určitelném

Hlava IV - Práva a povinnosti

Člen nemá žádná práva a žádné povinnosti


Hlava XXII

Kdo zná, ten ví… Všichni v tom mají podíl

*) Celý text: "Hoch meine Liebe, hoch meine Liebe, drei mal hoch !"
Čti: "Hóch majne líbe, hóch majne líbe, dráj mal hóch !“